Jangan Pernah Meremehkan Dosa

Ketahuilah wahai hamba yang beriman, sesungguhnya rahmat Allah sangat luas, Dia Maha Mengampuni segala dosa dan kesalahan. Janganlah berputus asa dari ampunan dan rahmat-Nya. Allah berfirman : "Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Az-Zumar 39 : 53).

Akan tetapi dengan luasnya rahmat Allah, janganlah menjadikan kita orang-orang yang meremehkan dosa, takutlah kepada Allah ketika terbetik di dalam hati keinginan melakukan dosa, ingatlah adzab Allah sangat pedih.

Rasulullah Saw bersabda : "Takutlah kalian dari meremehkan dosa, sesungguhnya perumpamaan orang yang meremehkan dosa bagaikan sekelompok orang yang singgah di sebuah lembah, maka dia datang membawa kayu dan terus datang membawa kayu, hingga mereka dapat memasak makanan mereka, orang yang meremehkan dosa kapan saja disiksa pelakunya pasti akan membinasakannya.? (H.R. Imam Ahmad).

Ibnu Mas'ud Ra mengatakan, "Seorang mukmin hendaklah menyikapi dosanya bagaikan orang yang duduk di bawah gunung besar yang nyaris menimpanya, sedangkan orang fajir melihat dosanya ibarat lalat yang hinggap dihidungnya, sekali kibas ia akan terbang." (H.R. Bukhari 6308, At-Tirmidzi 2497).

Bilal bin Sa'id pernah berkata: "Janganlah engkau melihat dosa, akan tetapi lihatlah siapa yang engkau maksiati." (At-Tahdzir Muharramat hal. 11), maka mulai detik ini bertaubatlah kepada Allah, kembalilah ke jalan yang diridhai-Nya, janganlah kita menjadi orang-orang yang menyesal kemudian hari, sebagaimana tergambar dalam firman-Nya : "Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." (Q.S. Al-Mulk 67 : 10-11).

Semoga kita termasuk orang-orang yang bertaqwa dengan mengamalkan setiap perintah dan menjauhi segala larangan-Nya, menjauhi segala dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Aamiin. Allahu A'lam.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Jangan Pernah Meremehkan Dosa"

Post a Comment

Terimakasih atas kunjungan anda...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel