Yang Tersirat Pada Huruf Hijaiyah

Sesungguhnya pada Al-Qur’an tulisannya bermula dari huruf yang di namakan dengan huruf hijaiyah, baca juga yang lebih lengkap pada KAJIAN HURUF HIJAIYAH PADA DIRI, huruf inilah kalamullah di rangkaikan menjadi susunan kalimat sebagai pedoman tuntunan bagi umat manusia dalam berbagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai pedoman tuntunan dalam beribadah kepadaNya, hukum-hukum Allah Swt dan lain sebagainya, semuanya tercantum dalam Al-Qur’an.

Kalimat dalam Al-Qur’an yang terdiri dari rangkaian huruf hijaiyah banyak mempunyai makna yang tersirat, baik yang dapat di tafsirkan oleh umat manusia maupun yang tidak dapat di tafsirkan, karena hal ini adalah ucapan Allah Swt kepada hambaNya, tentu saja banyak juga yang di temui beberapa kalimat atau huruf yang tidak dapat di uraikan oleh manusia melainkan hanya Allah Swt sajalah yang tahu, karena diaNya maha mengetahui dan maha tersembunyi yang tidak dapat di jangkau oleh manusia kecuali seseorang hamba yang beriman dan dapat karunia petunjuk hidayah dari-Nya.

Arti atau makna huruf hijaiyah dalam Al-Qur’an perlu di ketahui oleh umat umat muslimin dan muslimat, guna dapat menumbuhkan atau mempertebal keyakinan seseorang hamba untuk lebih giat beribadah dan taat kepadaNya, sebab tidak ada satupun huruf dalam Al-Qur’an yang terlepas dan berintikan atau bersumber dari nama-nama Allah Swt yang Maha Mulia dan merajai alam semesta ciptaan-Nya ini beserta isinya.

Berikut makna atau arti huruf hijaiyah dalam Al-Qur’an :
Alif artinya tidak ada Tuhan selain Allah Swt.
Ba artinya dia akan tetap ada walau setelah musnah seluruh makhlukNya (Kiamat).
Ta artinya yang maha menerima taubat, menerima taubat dari semua hambaNya.
Tsa artinya yang maha menetapkan semua makhluk “Dialah yang menetapkan orang - orang beriman dengan perkataan yang tetap dalam kehidupan dunia”.
Jim artinya Luhuran bagi sebutan atau pujianNya serta suci akan seluruh nama - namaNya.
Ha adalah Yang Haq, Maha hidup dan penyayang dan kekal.
Kha adalah Maha mengetahui akan seluruh perbuatan hamba - hambaNya.
Dal artinya Pemberi balasan pada hari kiamat secara keseluruhan baik atau buruk.
Dzal artinya Pemilik segala keagungan dan kemuliaan hanyalah Dia.
Ra artinya Lemah lembut terhadap hamba - hambaNya.
Zai artinya berupa hiasan hamba terhadap khalikNya.
Sin artinya Maha mendengar dan melihat.
Syin artinya Hanya kepada Allah seseorang hamba bersyukur.
Shad artinya Maha benar dalam setiap janjiNya.
Dhad adalah Dia yang memberikan mudharat dan manfaat.
Tha artinya Dia yang suci dan mensucikan.
Dzha artinya Dia yang maha nampak dan menampakan seluruh tanda - tanda.
’Ain artinya Maha mengetahui akan hamba - hamba-Nya.
Gha artinya Dia tempat pengharapan dari semua ciptaanNya.
Fa artinya Dia yang maha menumbuhkan biji - bijian dan tumbuhan.
Qaf artinya Maha kuasa atas segala makhlukNya.
Kaf maksudnya Dia yang maha mencukupkan dan tidak ada satupun yang setara denganNya, Dia tidak beranak dan tidak di peranakan.
Lam maksudnya Maha lembut terhadap hambanya.
Mim artinya Dia pemilik semua kerajaan.
Nun adalah cahaya bagi langit yang bersumber pada cahaya arsynya.
Waw artinya satu, esa, tempat bergantung semua makhluk dan tidak beranak serta di peranakan ataupun di persekutukan.
Ha artinya Dia yang maha memberi petunjuk bagi makhlukNya.
Lam alif artinya Tidak ada tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya.
Ya artinya Kekuasaan Allah Swt yang terbuka atas atau bagi seluruh makhlukNya.

Arti atau makna huruf hijaiyah ini bersumber dari Husein Ra (cucu Rasulullah Saw) dan dari Ali bin Abi Thalib Ra sebagaimana yang di riwayat di bawah ini :

Dari Husein bin Ali bin Abi Thalib Ra : Seorang Yahudi mendatangi Rasulullah Saw, pada saat itu Ali bin Abi Thalib Ra sedang ada bersama dengan Rasulullah Saw.

Yahudi itu kemudian berkata kepada Rasulullah Saw : “Apa faedah dari huruf hijaiyah? Rasulullah Saw lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib Ra, Jawablah hai Ali”. Lalu Rasulullah Saw mendo’akan Ali Ra, “Ya Allah, sukseskan Ali dan bungkam orang Yahudi itu”. Lalu Ali Ra berkata : “Tidak ada satu hurufpun kecuali semua bersumber pada nama - nama Allah Swt”. Nah, lalu Ali bin Abi Thalib Ra menerangkan arti huruf hijaiyah tersebut seperti di atas, setelah mendengar jawaban Ali bin Abi Thalib Ra tersebut lalu Yahudi itu masuk Islam.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

5 Responses to "Yang Tersirat Pada Huruf Hijaiyah"

 1. alhamdulilah dapat pencerahan di sini,jazakumullah.

  ReplyDelete
 2. Makna Huruf Hijaiyyah (Kamus Mahmud Yunus)
  1. Alif = Al-Qur'an
  2. Ba' = Peperangan
  3. Ta = Binasa (Rugi)
  4. Tsa' = Pemberontakan
  5. Jim = Penjara dalam tanah
  6. Ha' = Penjara (Buih)
  7. Kho' = Pembantu (Jin)
  8. Dal = Binatang melata
  9. Dzal = Keturunan (Yahudi)
  10. Ro' = Riya' (Pamer)
  11. Zah = Berjalan kencang
  12. Sin = Anak cucu (Yahudi)
  13. Syin = Sebelah kiri (Dajjal)
  14. Shot = Padang pasir
  15. Dhot = Kabut
  16. Tho' = Bahaya besar
  17. Dho' = Selaput penutup mata
  18. 'Ain = Hamba sahaya (Budak)
  19. Ghin = Penipuan jual beli
  20. Fa' = Perkumpulan
  21. Qaf = Jelek
  22. Kaf = Penyakit hati
  23. Lam = Berhenti sebentar
  24. Mim = Riwayat yang menyedihkan
  25. Nun = Api (Neraka)
  26. Wau = Penguburan
  27. He' = Petunjuk
  28. Lam Alif & Hamzah = Pemisah (La')
  29. Ya' = Permata Yakut
  Wassalaamu = Dan selamat

  ReplyDelete
 3. Sri Utami, terimakasih atas tambahan informasinya.

  ReplyDelete
 4. Dokunimus dan Adhen, terimakasih telah mampir disini.

  ReplyDelete
Terimakasih atas kunjungan anda...

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel